Volibear
Volibear
Tank
Q-Dörtpençeli Fırtına
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
W-Kuduz
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
E-Haşmetli Kükreme
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
R-Fırtına Pençe
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Eşya Dizilimi

Büyüler
Sıçra
Çarp
Başlangıç Eşyaları
Avcı Palası
Doldurulabilir İksir
Totem Uğuru
Optimum Eşya Dizilimi
Sinsi Kılıç: Yanardöner
Merkür'ün Adımları
Ölü Adamın Zırhı
Oyun Sonu Eşyalar
Ruh Gömleği
Çivili Zırh
Sterak'ın Güvencesi

Üstün/Zayıf

Üstün
Pantheon Sejuani Evelynn
Zayıf
Nunu ve Willump Olaf Jax