Trundle
Trundle
Tank
Q-Kopar
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
W-Donmuş Krallık
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
E-Buzdan Sütun
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
R-Dize Getir
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Eşya Dizilimi

Büyüler
Sıçra
Çarp
Başlangıç Eşyaları
Avcı Palası
Doldurulabilir İksir
Totem Uğuru
Optimum Eşya Dizilimi
Sinsi Kılıç: Cengâver
Ninja Tabisi
Üçlü Kuvvet
Oyun Sonu Eşyalar
Ruh Gömleği
Randuin'in Alâmeti
Çivili Zırh

Üstün/Zayıf

Üstün
Warwick Malphite Shyvana
Zayıf
Hecarim Amumu Ekko