Rammus
Rammus
Tank
Q-Güç Topu
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
W-Tortop
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
E-Çıldırtan Dikenler
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
R-Sarsıntı
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Eşya Dizilimi

Büyüler
Sıçra
Çarp
Başlangıç Eşyaları
Avcı Tılsımı
Doldurulabilir İksir
Totem Uğuru
Optimum Eşya Dizilimi
Efsun: Yanardöver
Ninja Tabisi
Çivili Zırh
Oyun Sonu Eşyalar
Cehennem Maskesi
Ölü Adamın Zırhı
Gargoyl Taşzırhı

Üstün/Zayıf

Üstün
Twitch Pantheon Graves
Zayıf
Dr. Mundo Kindred Warwick