Nasus
Nasus
Dövüşcü
Q-Sömürü Darbesi
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
W-Çürü
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
E-Ruh Ateşi
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
R-Kumların Hiddeti
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Eşya Dizilimi

Büyüler
Sıçra
Işınlan
Başlangıç Eşyaları
Doran'ın Kalkanı
Can İksiri
Totem Uğuru
Optimum Eşya Dizilimi
Merkür'ün Adımları
Üçlü Kuvvet
Ruh Gömleği
Oyun Sonu Eşyalar
Çivili Zırh
Ölü Adamın Zırhı
Randuin'in Alâmeti

Üstün/Zayıf

Üstün
Vayne Vladimir Malphite
Zayıf
Illaoi Kled Shen