Lee Sin
Lee Sin
Dövüşcü
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
R-Ejderhanın Gazabı
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Eşya Dizilimi

Büyüler
Sıçra
Çarp
Başlangıç Eşyaları
Avcı Palası
Doldurulabilir İksir
Totem Uğuru
Optimum Eşya Dizilimi
Akıncı: Cengâver
Ninja Tabisi
Vahşi Hydra
Oyun Sonu Eşyalar
Kara Balta
Sterak'ın Güvencesi
Koruyucu Melek

Üstün/Zayıf

Üstün
Twitch Malphite Kindred
Zayıf
Karthus Graves Rammus