Jhin
Jhin
Nişancı
Q-İlham Ateşi
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
W-Trajedi
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
E-Esaret Çiçeği
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
R-Son Perde
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Eşya Dizilimi

Büyüler
Sıçra
Şifa
Başlangıç Eşyaları
Doran'ın Kılıcı
Can İksiri
Totem Uğuru
Optimum Eşya Dizilimi
Ebedi Kılıç
Atiklik Çizmeleri
Bombardıman Topu
Oyun Sonu Eşyalar
Canbiçen
Hayalet Dansçı
Koruyucu Melek

Üstün/Zayıf

Üstün
Ezreal Kai'Sa Varus
Zayıf
Twitch Jinx Sivir