Jax
Jax
Dövüşcü
Q-Sıçrama Saldırısı
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
W-Güçlendir
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
E-Karşı Saldırı
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
R-Büyük Ustanın Kudreti
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Eşya Dizilimi

Büyüler
Sıçra
Çarp
Başlangıç Eşyaları
Avcı Palası
Doldurulabilir İksir
Totem Uğuru
Optimum Eşya Dizilimi
Sinsi Kılıç: Jilet Gibi
Merkür'ün Adımları
Üçlü Kuvvet
Oyun Sonu Eşyalar
Shojin'in Mızrağı
Sterak'ın Güvencesi
Koruyucu Melek

Üstün/Zayıf

Üstün
Gragas Pantheon Zac
Zayıf
Kindred Rammus Nunu ve Willump