Evelynn
Evelynn
Suikastcı
Q-Nefretin Çivileri
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
W-Yürek Yakan
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
E-Kırbaç
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
R-Dul Bırakan
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Eşya Dizilimi

Büyüler
Sıçra
Çarp
Başlangıç Eşyaları
Avcı Tılsımı
Can İksiri
Totem Uğuru
Optimum Eşya Dizilimi
Efsun: Rün Feryadı
Sihirbaz Pabuçları
Lich Boğan
Oyun Sonu Eşyalar
Zhonya'nın Kumsaati
Rabadon'un Şapkası
Hiçlik Değneği

Üstün/Zayıf

Üstün
Udyr Rammus Nocturne
Zayıf
Nidalee Shaco Malphite