Elise
Elise
Büyücü
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
R-Örümcek Hali
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Eşya Dizilimi

Büyüler
Sıçra
Çarp
Başlangıç Eşyaları
Avcı Palası
Can İksiri
Totem Uğuru
Optimum Eşya Dizilimi
Efsun: Rün Feryadı
Sihirbaz Pabuçları
Morellonomikon
Oyun Sonu Eşyalar
Zhonya'nın Kumsaati
Rabadon'un Şapkası
Hiçlik Değneği

Üstün/Zayıf

Üstün
Kayn Sylas Pantheon
Zayıf
Xin Zhao Ekko Graves